Układy centralnego smarowania

Omawiając układy centralnego smarowania, nie można pominąć tematu dotyczącego występujących odmian, ich przeznaczenia, wad zalet oraz kosztów eksploatacji. Omówimy trzy najpopularniejsze rodzaje, w zasadzie występuję wiele innych form, jednak najczęściej są one pochodnymi od podstawowych układów, z dodatkowymi elementami niekiedy łączącymi ze sobą dwa główne układy.

Zdecydowanie najpopularniej występującym i powszechnie stosowanym jest Progresywny Układ Centralnego Smarowania. Charakteryzuje się niewielkim rozmiarem całej instalacji, dzięki czemu można go zastosować w przypadku małogabarytowych maszyn niepotrzebujących sporej ilości środka smarującego. Układy progresywne zastosowanie mają w maszynach niedziałający w niewielkich zakładach przemysłowych, w ciężkim sprzęcie budowlanym czy też w ciągnikach. Ich prosta budowa czyni ich w zasadzie bezawaryjnymi i niewymagających obsługi. Oczywiście trzeba je okresowo serwisować, ale nie jest to żadna nowość, serwisu wymaga każda maszyna.

Układy jednoliniowe to drugi rodzaj, mający powszechne zastosowanie. Jest nieco bardziej rozbudowany od układu progresywnego jednak nadal bardzo przystępny w montażu w odniesieniu do maszyn o ciasnej, zwartej zabudowie, gdzie dostęp do wymagających smarowania elementów jest mocno ograniczony. Układy jednoliniowe to drugi rodzaj, mający powszechne zastosowanie. Jest nieco bardziej rozbudowany od układu progresywnego jednak nadal bardzo przystępny w montażu w odniesieniu do maszyn o ciasnej, zwartej zabudowie, gdzie dostęp do wymagających smarowania elementów jest mocno ograniczony.

Układem przystosowanym do smarowania sporej, a nawet bardzo dużej ilości elementów jest dwuliniowy układ centralnego smarowania. Zasada ich działania została opracowana w taki sposób, aby zapewnić jednolite dostarczanie czynnika smarującego do każdego z zainstalowanych dozowników. Są to rozbudowane układy, o sporej ilości przewodów i rozdzielaczy. Oczywiście montowane w tak, aby nie utrudniać pracy.

Liderzy w produkcji układów centralnego smarowania

Najczęściej kojarzonymi producentami całych układów centralnego smarowania, jak i podzespołów są niewątpliwie Lincoln, Groeneveld SKF, Vogel Woerner, Dropsa czy Bijur Delimon. Oferowane przez wymienionych producentów produkty są bardzo wysokiej jakości, wykorzystywane do smarowania maszyn, które pracują niekiedy w ekstremalnie ciężkich warunkach. Jednym z polskich dystrybutorów układów centralnego smarowania jak też elementów składowych jest firma Jutech (www.jutech.com.pl).

Zwiększ efektywność dzięki centralnemu smarowaniu

Jeszcze kilka lat temu każda maszyna, każda część, każdy najmniejszy element musiały być smarowane ręcznie. Często było to na tyle trudne, że niektóre komponenty pozostawały suche. Nie trzeba być specjalistą, by wiedzieć, że prowadziło to do zmniejszenia żywotności sprzętu. Technologia rozwinęła się i dzisiaj przedsiębiorstwa chętnie korzystają z układów centralnego smarowania. Jakie są największe zalety tego rozwiązania?

Układy centralnego smarowania pozwalają na stworzenie całości złożonej z jednego do aż kilkuset punktów smarnych, w zależności od stopnia zaawansowania rozwiązania. Do najpopularniejszych rozwiązań należą:

 1. Smarownice jednopunktowe - odpowiadają za wprowadzanie oleju lub smaru do jednego punktu.
 2. Jednoliniowe układy smarowania - stosowane w maszynach o zwartej budowie i wymagającej niewielkiej ilości środka smarnego.
 3. Progresywne układy smarowania - pracują okresowo lub stale i obejmują do kilkuset punktów smarnych.
 4. Natryskowy system smarowania - używany w powierzchniach otwartych, podają określoną dawkę smaru.
 5. Impulsowe układy smarowania - podają środek w ściśle określone miejsce i czas.

Zalety centralnego smarowania:

 • zwiększenie efektywności - mniejsze przerwy w działaniu maszyn
 • obniżone koszty - mniej części zamiennych, brak operatora odpowiedzialnego za smarowanie
 • dłuższa żywotność - maszyny działają dłużej dzięki ściśle określonej dawce smaru w odpowiednim odstępie czasu
 • większe bezpieczeństwo - operator nie musi czuwać i pracować przy niebezpiecznych elementach maszyn
 • czystość - brak wycieków, prowadzących do zanieczyszczenia surowców
 • korzyści dla środowiska - zapobieganie używania nadmiernej ilości środków smarnych.

Najczęściej spotyka się progresywny układ centralnego smarowania. Przy jego zastosowaniu kluczowe znaczenie ma pompa, z której jest zasilany. Do niej przyłącza się rozdzielacze progresywne. Schemat działania brzmi dość nieskomplikowanie. Główny rozdzielacz progresywny rozprowadza środek do tych drugiego stopnia, a te przekazują je do punktów smarowania. W przypadku nieskomplikowanych układów z niewielką ilością punktów wystarcza zastosowanie rozdzielacza pierwszego stopnia (głównego).